Čo vám ponúkame

Veríme, že krajiny strednej a východnej Európy sú na začiatku významného prechodu ku komercializácii výrobkov vyššej kvality, ktoré predstavujú významný krok smerom k dosiahnutiu cieľa verejného zdravia a blahobytu. V našej spoločnosti AT plus sa svojim klientom každý deň usilujeme ponúkať produkty a služby najvyššej kvality v inovatívnych segmentoch. Sme schopní pokryť pre našich partnerov celý životný cyklus produktu: od registrácie, uvedeni na trh, až po distribúciu a predaj. Pevne veríme, že iba ten najlepší a poctivý prístup je pre našich partnerov dostatočný, a je pre nás nevyhnutné, aby sme vždy dodržiavali naše etické princípy. Duch objavovania je preto nevyhnutný pre tím, ktorý usiluje o dokonalosť v našej vízii.

Zaoberáme sa predovšetkým nasledujúcimi činnosťami:

  • dôsledný etický prístup
  • špecifikované uvádzanie produktov na trh
  • marketingové riešenia na kľúč
  • široká škála predajných nástrojov
  • komunikácia a distribúcia b2c